Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến năm 2020

Nguyện Vọng 1

Tổng điểm trung bình 3 môn của hai học kỳ lớp 12 đạt từ 36.0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp)

Nguyện Vọng 2

Tổng điểm trung bình 3 môn của hai học kỳ lớp 12 đạt từ 36.0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp)

Bạn cần được hỗ trợ thêm? Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách dưới đây

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên

Email: dtqt@tuaf.edu.vn

Hotline: 0208.3900 879